O mnie

Krzysztof Nowak urodzony 8 czerwca 1974 r. w Tuchowie. Szczęśliwy mąż i ojciec. Ekonomista. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w problematyce  i zagadnieniach związanych z oświatą i samorządem.

W latach 1998-2005 był pracownikiem samorządowym w Urzędzie Miasta Tarnowa, odpowiedzialnym za finanse tarnowskiej oświaty. W 1999 roku współtworzył tarnowską koncepcję bonu oświatowego. Kierował Referatem Ekonomicznym w Urzędzie Miasta Tarnowa. Pełniąc tę funkcję, opracował nową koncepcję zarządzania finansami oświaty.

Od kwietnia do grudnia 2006 roku pełnił funkcję Prezesa Małopolskiego Rynku Hurtowego S.A. w Tarnowie. W tym czasie odpowiedzialny był za proces naprawczy i restrukturyzacyjny spółki.

W latach 2006-2009 Sekretarz Powiatu Bocheńskiego i dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu w tamtejszym Starostwie. Prowadził własną działalność gospodarczą związaną z tematyką finansów oświaty w lokalnych samorządach. Autor wielu audytów i raportów z dziedziny finansów oświaty.

W latach 2013-2017 Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wojniczu. Obecnie prowadzi własne placówki oświatowo-wychowawcze: Tarnowską Bursę Szkolną,  Krakowską Bursę Szkolną oraz Regionalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pogórskiej Woli.